Koor Zilt (Zingen is leuk toch) zoekt een nieuwe dirigent 

Per september 2023 of eventueel al in juni.

Over Zilt

Zilt is een gemengd a-capellakoor in Utrecht met ongeveer twintig koorleden, meest vijftigers en zestigers. De koorervaring van de leden varieert van dertig jaar tot vrij recent. We repeteren op donderdag van 20.00 – 22.15 uur in de Bouwstraat in Utrecht.  

Het  instuderen en oefenen van het repertoire blijft voor het merendeel van ons grotendeels beperkt tot deze donderdagavonden. We werken dan graag geconcentreerd, in een ontspannen sfeer.

Ons repertoire is divers. We zingen liederen uit allerlei landen, tijden en sferen. Kort, lang, vrolijk, droevig of met humor. Makkelijk en moeilijker. 

Een paar keer per jaar treden we op. We brengen dan graag een afwisselend programma dat boeit en raakt, met aandacht voor de podiumpresentatie. Soms maken we een combinatie met een ander gezelschap of is ons optreden onderdeel van een groter koren- of cultureel evenement.

We zoeken een dirigent, die:

  • beschikbaar is op de donderdagavond en in overleg ook incidenteel op andere dagen voor optredens en een jaarlijkse ‘Zilt-dag’,
  • op inspirerende en creatieve wijze de koorrepetities kan leiden en met ons werkt aan mooie samenzang van goede kwaliteit,
  • aandacht besteedt aan uitspraak, inhoud en sfeer van muziekstukken, 
  • oog heeft voor wat haalbaar is, 
  • mede zorg draagt voor een ontspannen sfeer,
  • nieuw repertoire in kan brengen en samen met het koor het repertoire vaststelt,
  • stemtesten af kan nemen bij potentiële nieuwe koorleden,
  • een open en positieve instelling heeft en gevoel voor humor.

Belangstelling?

Dan ontvangen we graag uiterlijk 16 april je reactie op vandermeerandrea@gmail.com.

Voor vragen kan je contact opnemen met Andrea van der Meer, per mail of telefoon 06-46294449.

Voor de salariëring volgen we het Tarievenadvies van Koornetwerk Nederland.

Daarnaast is Zilt altijd blij met nieuwe zangers.

Hou je van zingen in een koor? Hou je van samen muziek maken?

Dan ben je van  harte welkom bij ZILT.

We zijn op zoek naar versterking van deze stemgroepen:

bassen en tenoren.

Heb je interesse, neem dan hiervoor contact op met Sandra Mulder.

Emailadres: sandra@dewindconsult.nl